De Psychotische Opiumwet in Nederland

Ik ben een psychoot, maar de Opiumwet in Nederland vind ik ook psychotisch. Lees ik in de Volkskrant het volgende: Als je een pakje sigaretten koopt, wordt je gewaarschuwd, maar tieners die ergens hasj kopen worden niet gewaarschuwd voor een psychose die niet overgaat als je met het spul stopt. Dit is correct, aangezien ik zelf psychotisch werd door gebruik hiervan. Een psychoot is iemand die in bepaalde periodes van zijn leven het contact met de werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt is.

Even verder staat er in de Volkskrant: In de huidige regelgeving wordt cannabis met een THC-gehalte van vijftien procent of meer beschouwd als een harddrug. En volgens de huidige regels is de verkoop van harddrugs in een coffeeshop verboden. Het handhaven van deze regels vermindert de kans op het ontstaan van een ernstige psychose. Even tussendoor, je gunt je ergste vijand geen psychose!

Als je de lijst van de negentien meest gevaarlijke drugs bekijkt, opgesteld in 2009 door het RIVM en daarnaast de Opiumwet bekijkt en vergelijkt dan is eenieder het contact met de werkelijkheid hierover kwijt. Lijst opgesteld door het RIVM in 2009 nummer 1, 2, 3 en 4.

Nummer 1: Rookbare cocaïne (crack)

Nummer 2: Heroïne

Nummer 3: Tabak

Nummer 4: Alcohol

In de Opiumwet wordt er onderscheid gemaakt tussen softdrugs en harddrugs. Op lijst I staan harddrugs met, zoals de wet dat noemt, een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid en omgeving. Het gaat dan om drugs als cocaïne, amfetamine, xtc, heroïne, GHB en lsd. In totaal staan er tientallen drugs. Alcohol komt op deze lijst niet voor.

Op lijst II staan softdrugs met, zoals de wet dat noemt, een aanvaardbaar risico voor de gezondheid en omgeving. Het gaat dan om Cannabis (wiet en hasj) met een THC-gehalte onder de vijftien procent, Qat is verboden en er geldt een zogenoemd paddoverbod. Alcohol komt op deze lijst ook niet voor.

Als een psychoot het contact met de werkelijkheid gedeeltelijk kwijt is, dan is behandeling gewenst en in sommige gevallen noodzakelijk als de psychoot een onaanvaardbaar risico vormt voor zijn omgeving. De Opiumwet is het contact met de werkelijkheid kwijt en vormt naar mijn idee een onaanvaardbaar risico voor zijn omgeving. Behandeling acht ik noodzakelijk!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *